Algemene fysiotherapie

Wat doet een fysiotherapeut?
Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen.  Sinds 2006 is fysiotherapie voor iedereen vrij toegankelijk geworden en kunt u zich ook zonder verwijsbrief aanmelden.
De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging.

Wanneer kunt u de fysiotherapeut inschakelen?
Fysiotherapie kan worden ingeschakeld bij verschillende klachten, zoals bijvoorbeeld pijn, bewegingsbeperkingen en spierzwakte.
Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met ander gewrichten. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte.
Ook kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.
Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisaties ontwikkeld. Aan de hand van steeds nieuwe inzichten zijn voor bepaalde deelgebieden van de behandeling of voor bepaalde categorie patiënten behandelmethoden ontwikkeld.

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak vanzelfsprekende bewegingen.
Maar dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van heeft.
Fysiotherapie behoort tot de paramedische zorg. Het niveau van de Nederlandse fysiotherapeuten wordt internationaal hoog aangeschreven. Een opleiding fysiotherapie duurt drie tot vier jaar. Vervolgens kan een fysiotherapeut zich specialiseren in verschillende richtingen zoals: bekkenfysiotherapie, geriatrie, kinderfysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, sportfysiotherapie. Dit zijn erkende specialisaties waarbij de fysiotherapeut staat ingeschreven in het desbetreffende register.
Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

Waaruit bestaat een fysiotherapeutische behandeling?
De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit oefentherapie, mobilisatietechnieken, massagetechnieken en evt. elektrotherapie. Binnen de fysiotherapie is de laatste jaren een ontwikkeling ontstaan waarbij oefentherapie centraal staat, de patiënt actief begeleiden in het genezingsproces.

Hoe ziet het begin van het behandeltraject eruit?
Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardenhuis of verpleeghuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen (anamnese, vraaggesprek) . Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen.
In de anamnese wordt een inschatting gemaakt tussen de belasting & belastbaarheid en gevraagd naar de hulpvraag en verwachting van de patiënt.
Waarbij belasting omschreven word als een geheel van factoren die bepalen wat een individu in het dagelijks leven moet of wil verrichten. En de belastbaarheid staat voor het geheel aan factoren die bepalen wat een individu kan verrichten.
Wanneer belasting & belastbaarheid niet in evenwicht zijn kunnen klachten ontstaan. De patiënt zal de balans hiervan uiteindelijk zelf moeten kunnen inschatten onder begeleiding van een fysiotherapeut. Een belangrijk onderdeel van de fysiotherapie is het geven van voorlichting en adviezen zodat de patiënt bij uitbehandeling zelfstandig verder kan en eventueel preventieve maatregelen kan nemen.
Daarnaast is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten.
U krijgt van uw fysiotherapeut oefeningen mee welke u thuis moet gaan doen.