Valpreventie

Valpreventie 450Valpreventie is het voorkomen van vallen. Met de leeftijd neemt het risico op vallen toe. De gevolgen van een val zijn soms ernstig waarvoor een ziekenhuisopname en evt. een operatie noodzakelijk is. U kunt door een val ook bang worden om (weer) te vallen. Hierdoor komt u minder in beweging wat het risico op vallen weer vergroot. 

Wat kunt u zelf doen om vallen te voorkomen?

Belangrijk is om zo actief mogelijk te blijven. Ook goede voeding, goede schoenen en verantwoord medicijngebruik spelen een rol.

Op de website www.vallen-voorkomen.nl en www.datvaltmee.nl  vindt u tips en adviezen om het risico op vallen te verminderen.

 Valrisico

Bent u één of meerdere keren gevallen, of bent u bang te vallen, dan is het raadzaam daar met uw huisarts of de prakrijkondersteuner van uw huisarts over te spreken. De prakrijkondersteuner kan een test bij u afnemen waardoor we weten of u een verhoogd valrisico heeft. Mocht dat zo zijn dan krijgt u een advies. Vaak is dat om onder begeleiding van een fysiotherapeut een erkend valpreventieprogramma te volgen. Bij ons in de prakrijk geven Heidi en Boike het valpreventieprogramma Otago.

Otago

Otago is een erkend valpreventieprogramma waarbij u individueel oefeningen doet. Ook behoort wandelen (evt. onder begeleiding) hiertoe. Wij stellen samen met u een oefenprogramma op maat op.

Vergoeding

Sommige zorgverzekeraars vergoeden Otago. Dit valt dan in de basisverzekering. Ook kan evt. de  aanvullende verzekering de kosten vergoeden. Wij kunnen dit samen met u bekijken.

Vragen

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.