Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:

  • Geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten
  • Wel een aanvullende verzekering heeft, maar het limiet daarvan in dit kalender jaar al is gedeclareerd

Belangrijk is dat u bij chronische aandoeningen rekening moet houden met het feit dat de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering worden vergoed.
Onze particuliere tarieven per behandeling zijn: (In het geval dat u aan huis of in inrichting wordt behandeld wordt er een toeslag berekend. U vindt dit onder de tabel.)

Omschrijving

Tarief 2020

Zitting fysiotherapie

€ 32,00

Zitting fysiotherapie aan huis

€ 40,00

Zitting oedeemtherapie

€ 44,00

Zitting oedeemtherapie aan huis

€ 53,00

Screening

€ 14,00

Intake en onderzoek na screening

€ 32,00

Intake en onderzoek na screening aan huis

€ 40,00

Screening intake en onderzoek

€ 45,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 40,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 50,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 55,00

Verslaglegging aan derden

€ 40,00

Telefonische zitting

€ 14,00

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.