Contracten met verzekeraars

Fysiotherapie bevindt zich sinds 2005 in de vrije markt. Dat betekent dat fysiotherapeuten kunnen kiezen om wel of niet een contract met zorgverzekeraars aan te gaan.
Onze praktijk heeft er voor gekozen om met alle verzekeraars in Nederland een contract aan te gaan.
Dit betekent voor u dat u geen nota ontvangt voor de behandelingen die vergoed worden door de verzekeraar. Bij overschrijding van het aantal behandelingen dat uw polis vergoed, hangt het van de verzekeraar af of zij het resterende in rekening brengen of dat u een aanvullende nota ontvangt van ons.
Behandelingen die niet vergoed worden door de verzekeraar vallen onder onze particuliere tarieven.